byggtermer

grus

Grus

Gruset skall innehålla korn av olika storlekar i så jämn fördelning som möjligt för dem som passerar 12 mm sikten till stoftfina partiklar. Man skall ...

Dränering

Recent News

betongplatta-pa-mark

Betongplatta vid grundläggning

Betongplattan är den vanligaste husgrunden av flera anledningar. Välisolerad husgrund Betongplattan ger möjligheten att gjuta välisolerade ...

U-element för husgrunder

U-element kommer i standardstorlekar. Dessa passar oftast bredden på väggarna på ett bra sätt. U-element ska ...

L-element för husgrunder

L-element används framförallt när behöver väggar av lite mer flexibel tjocklek. Dvs inte nöjer sig med ...

grus

Ballast

Vad är egentligen ballast? Det är den samlade benämningen av den sand grus och sten som ...