grundisolering

isolering platta på mark

Det lönar sig att investera i en bra cellplastkvalitet för sin husgrund när man ska gjuta en platta på mark. Det som gör att man inte kan investera för mycket är om man låter helheten styra. Dvs man väljer en tillräckligt bra kvalitet i förhållande till helheten. Exempelvis så behöver isoleringen inte vara av alltför hög kvalitet om man ändå väljer att armera i överkant. Armeringen har nämligen en betydligt högre påverkan på tryck och draghållfastheten än cellplasten. Vart byggmaterial i en husgrund har nämligen sin eget syfte. Syftet för grundisoleringen är nämligen i främsta hand att isolera och inte att ge tryckhållfasthet eftersom betongen är överlägsen där i förhållande till cellplasten.

Den vanliga kvalitéen som används för grundisolering är isolering för platta på mark – S100:

Olika isolertjocklekar används på olika platser i Sverige. I södra Sverige räcker det med 300 mm (3 isolerande cellplast skivor) medans man behöver i 400 mm.

Ju högre desto bättre

Ju högre cellplast kvalitet desto bättre. Ju högre kvalitet desto bättre har cellplasten förmågan att klara lasterna för din betongplatta. Exempelvis behöver lastbilar i ett jättestort garage en betongplatta med högre cellplastkvalitet än ett garage där en personbil ska kunna parkeras.